Doon Na Tayo (Let Us Now Be There)

Ang paghihintay na hindi tiyak ay tila isang mahabang daang walang patutunguhan. Subalit darating din ang panahon ng paglimot. Gaya din ng pagpapatawad na handang kusang ibigay hindi para sa kanya kundi para sa iyo. Sapagkat tulad ng paano nagwakas, wala ring tahas na sagot sa kung paano ang bukas. Maging ang tanong na bakit ay lumipas na. Doon na tayo, sa lugar na masaya, kung saan ang kasalukuyan at ang bukas ang siyang tanging mahalaga.

Waiting with uncertainty is like a long road leading to nowhere. But the season to disremember shall come. Also the willingness to forgive not for him but for your sake. Because like how it ended, there is no definite answer as to how tomorrow will become. Even the question of why too has passed. Let us now be there, in a happy place, where the present and the future are the things that only matters.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s